top of page

Évkerék Társulat

Ifjaknak, véneknek s gyerekecskéknek szórakoztatására s épülésére szolgáló történetek ékes hangszerekkel, óriás bábukkal, s a jeles közönség bevonásával történő előadása. Muzsikás mesék, mesés muzsikák, énekelt versek, magyar népmesék, népek meséi, hangszerbemutató, misztériumjátékok, történeti játékok, jeles napi előadások, magyar ünnepek, népek ünnepei, évkerék legendárium, szentek legendái, utcai óriásbábos vonulások, jóféle ünnepi étkek s illatos virágok az előadások neme s rendje szerint. Mulattatók-ríkatók:

Gulyás Anna, ki a fényesbnél fényesebb történetek előadásával s énekszóval, Keresztes Nagy Árpád, s Szlama László ki koboz-játékával, s síppal-hanggal, Ölvedi Gábor és Ibro, kik ama dübögő dobbal, Draskóczy Lídia ki hegedű-zengetéssel, Kerényi Róbert, ki az igen kényes szerszám, a  töröksíp fúvásával, Alex Torres, ki a szépölű gitár pengetésével szórakoztatja a jeles közönséget.  S még sokan mások: muzsikusok, báb-mozgatók, láb-mozgatók, tűz-zsonglőrök s más ügyes segítők az előadások neme s rendje szerint. S akik az szépen faragott ékes figurákat készítik: Kő Boldizsár s barátai.

 

A világhoz való sokrétű kapcsolódás igényének, a távoli tájak iránti kiapadhatatlan kíváncsiságnak évszázadok óta természetes műhelye a mese-és énekmondás aktusa. Vándorfabulák, mesék, dalok vándoroltak szájról szájra, népről, népre, öregjeink messzi időkről, messziről jött vándorok, igricek, távoli tájakról hoztak híreket, kötötték össze érzelmileg a hallgatót az elbeszélések szereplőivel.  A mesék, s a rítusok dalai nemcsak széles e világgal gombolyítanak össze, hanem összekötik az eget is a földdel!

Az Évkerék Társulat 2001-ben alakult. Utcaszínházi óriásbábos előadásaik, színházi produkcióik, koncertjeik mellett jeles napi szokásokat, népmeséket, történeti játékokat elevenítenek meg a közönséget is gyakran bevonó- dramatikus előadások keretében. 
Előadásaikon a zeneiség kiemelt szerepet játszik: az előadók a HolddalaNap zenekar tagjai s muzsikus barátaik.  
Az előadásokhoz bábokat, óriásbábokat is használnak, melyeket Balla Gábor és Kő Boldizsár, a Zöld Péter Népmese Játszótér alkotói, bábszínházi előadások kedvelt báb-készítői készítenek. 
A társulat népművelői színházként működik: határozott céljaik, közé tartozik a néphagyományok, népszokások életünkbe integrálásának lehetőségit keresni, a közönséget néprajzi gyűjtések anyagából merített értékekkel megismertetni. A díszletek, bábok, jelmezek is ezen igényesség jegyében kerülnek színre. A Társulat fontos célkitűzései közé tartozik az előadások helyszínhez, alkalomhoz való tájolása: számos előadásunk született egy adott ünnep, fesztivál, rendezvény eszmei tartalmához kapcsolódóan. 

 

Magyar népmesék, népek mítoszai, jeles napi előadásaik körbejárják az esztendőt s a világot, ők maguk meg országot-világot: évi száz körüli előadásukkal a nagyobb hazai intézmények s fesztiválok, s óvodák, iskolák állandó vendégei. A társulat előadásait a Millenáris Parkban, a Fonó Budai Zeneházban, a Néprajzi Múzeumban, a Mesemúzeumban és más művelődési intézményekben sorozatként is láthattuk, hallhattuk. A  a Művészetek Völgye, a Babel Sound Fesztivál, Ozora és más kiemelkedő országos rendezvény rendszeres meghívottjai. Spanyolul és angolul is meséltek már itthon is és külföldön is, ahol meg elfogy a szó, ott a muzsika, báb, s mímes játék elmondja az elmondhatatlant...

Kóstolj bele előadásainkba!

SzervezéS
bottom of page